Get Tested

Hälsotester hemifrån. En mängd olika symptom kan kartläggas med enkla beprövade tester.

Gettested lever efter mottot: ” Don’t guess – find out”

Gettested.se är ett svenskt företag och en del av Get Tested International AB med verksamhet främst inom EU. Företaget erbjuder en stor bredd av s.k. “hemmatest” för konsumentmarknaden men även B2B direkt till kliniker och vårdgivare. Samtliga tester är välbeprövade och analyseras av ISO-certifierade laboratorier.

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.