Militum Store

Militum Respons vill hjälpa till att höja statusen för alla människor som verkar för vårt lands skydd och säkerhet.

På begäran har vi lanserat vår egen webbutik där ni kan beställa diverse Militum-produkter.
Visa din omgivning att du tillhör landets hjältar!

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.