Pennan & Svärdet

Pennan & Svärdet är Sveriges största militära klubb. I grunden är det en stiftelse som verkar Försvarsmaktsfrämjande och som värnar om det svenska militära kulturarvet. Du som är medlem i Pennan & Svärdet får medlemstidningen där det i varje nummer utöver specialskrivna artiklar, krönikor och filmklipp erbjuds mängder av specialskriven kunskapslitteratur, utrustningsdetaljer, resor och evenemang.

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.