Rewell

Rewell grundades 2018 och är Sveriges största privata vårdgivare inom testosteronbrist (hypogonadism). Genom en kombinerad fysisk och digital vårdtjänst kan män över hela Sverige som tror sig lida av testosteronbrist få hjälp. Mer info: www.rewell.se

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.