Sound by Sweden

Sound by Sweden är ett svenskt företag som tillsammans med sitt systerföretag Jenving Technology (SUPRA Cables) fokuserar på spjutspetsteknologi, speciellt inom premiumsegmentet av hörlurar och ljud- och bildkablar. Innovativa material, teknisk kompetens och en egenkontrollerad produktionskedja garanterar produkter av absolut världsklass.

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.