Spuhr

Spuhr i Dalby AB är ett innovativt företag som levererar avancerad svensktillverkad utrustning till Försvarsmakten och andra myndigheter sedan 2007. Företaget är mest känt för våra kikarfästen som bland annat används på PSG 90, men vi tillverkar också kolvar och handskydd till AK 4C och AK 4D.

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.