Svensk Provtagning

Svensk Provtagning grundades 2017 av en grupp entreprenörer med syftet att öka medvetenheten om ansvaret kring den egna hälsan. Samtidigt var tanken att visa möjligheten varje människa har att påverka sitt eget mående. Det viktiga var att göra det tillgängligt för alla oberoende av vart man bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. Alla ska kunna genomföra en årlig hälsokontroll och därmed kunna förändra sin hälsa över tid. Hälsokontrollen är grunden för att fatta avgörande livsstilsval för ett friskare liv. Genom den kan viktiga förändringar göras för att förbättra livskvaliteten och skapa ett friskare liv helt utifrån varje individs förutsättningar. 

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.