Flygvapenfrivilliga

Anslutna förbund & organisationer

Samarbetspartners

MILITÄRRABATT i samarbete med Svenska Soldathemsförbundet & närlingslivet

Image

(Flygvapenfrivilligas riksförbund (FVRF)

Flygvapenfrivilliga, FVRF, är en försvarsorganisation som erbjuder kvalificerad militär utbildning för kvinnor och män från 15 år och uppåt. Vi erbjuder verksamhet både för dig som gjort värnplikten och för dig utan tidigare militär erfarenhet.

All verksamhet inom Flygvapenfrivilliga syftar till att skapa resurser och stöd till Försvarsmaktens uppgifter. Eftersom försvarsmaktens behov är under konstant förändring är även vårt kursutbud dynamiskt. Flygvapenfrivilliga är en väl anpassad frivilligorganisation med de unika specialkompetenser som krävs för att stödja Försvarsmakten, Flygstridskrafterna, Hemvärnet i nationella insatsförsvaret men också till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

Beroende på din ålder och din civila och militära bakgrund har du flera olika möjligheter att utvecklas inom Flygvapenfrivilliga.

Vi behöver vuxna inom vår ungdom- och vuxenverksamhet, vi behöver människor som vill jobba regionalt i verksamheten eller i styrelsen, vi behöver folk som kan delta i information- och rekryteringsarbetet.

Du kan t.ex. omskola dig till en spännande kompetens inom flygvapnets- eller hemvärnets insatsorganisation, du kan kompletteringsutbilda dig för att öka dina befintliga militära kunskaper, gå ledarskapsutbildningar eller bli instruktör. Möjligheterna är många, valet är ditt och tillsammans hittar vi lösningar.

För dig som är mellan 15 och 20 år har vi en bred ungdomsverksamhet med många spännande kurser, se Ungdom. Flygvapenfrivilliga är en resurs för rekrytering till Flygvapnets insatsförband.

Idag är försvarsmakten en helhet och även de som gjort värnplikten i Armén eller Marinen är välkomna att delta i Flygvapenfrivilligas utbildningar.
Alla kurser är frivilliga och du väljer själv hur mycket du vill utbilda dig.
Kurser, utbildningar och resa är kostnadsfria, du får till och med betalt när du genomför en kurs hos oss. (se förmåner)

Du som är kvinna är mycket välkommen i gänget ! Hos oss får du kvalificerad utbildning t.ex. inom ledarskap med den senaste tekniken och modern materiel och vapen.
Tag med en väninna och testa en kurs hos oss.

All verksamhet i Flygvapenfrivilliga baseras på respekten för människors lika värde oavsett ålder, kön, hudfärg, religion, sexuell läggning eller etniskt ursprung.

Alla vi som är medlemmar i Flygvapenfrivilliga respekterar detta förhållningssätt.

Image

Kontaktuppgifter

E-post: info@fvrf.se

Telefon: 08-514 390 00

Hemsida: www.flygvapenfrivilliga.se

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.