Försvarsutbildarna

Anslutna förbund & organisationer

Samarbetspartners

MILITÄRRABATT i samarbete med Svenska Soldathemsförbundet & närlingslivet

Image

Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna)

Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret.
De rekryterar och utbildar både det militära och civila försvaret. De genomför också
försvarsupplysning.
De har 27 000 medlemmar, fördelade på 23 regionala förbund och 16 specialistförbund. Av
medlemmarna så är cirka 4 700 kvinnor. I deras ungdomsverksamhet, Försvarsungdom, finns mer än 3
250 ungdomar engagerade.
Historiskt bildades Sveriges Landsstormsföreningars riksförbund 1912, med huvudsyfte att rekrytera
till Försvarsmakten. 1942 avskaffades organisationen, året därpå bildades istället Centralförbundet
för befälsutbildning med uppgift att bedriva frivillig befälsutbildning.
2006 bytte organisationen namn till Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Nu vände man sig både
till Försvarsmakten och civil krishantering och började utbilda för det civila försvaret. 2012
beslutades att verksamheten ska omfatta hela skalan från den enskildes säkerhet till samhällets
försvar.
Försvarsutbildarna välkomnar alla och de står för grundläggande värden som demokrati och rättvisa,
yttrande- och tryckfrihet, fred och frihet. Utan deras grundläggande värden vore Sverige inte det land
det är idag som Försvarsutbildare står för.

Frivilligavtal
Det finns ett stort behov av frivilliga för att förstärka försvar och myndigheter vid större kriser, höjd
beredskap och krig. De utbildar olika specialistbefattningar inom Hemvärnet eller som stöd till
myndigheter och länsstyrelser. När man har utbildat sig skrivs ett avtal mellan individen med dem
man ska stödja. Tjänstgöringen sker vid sidan av ordinarie arbete eller studier.
Försvarsutbildarna utbildar CBRN-personal, förstärkningsresurser vid kärnteknisk olycka,
kriskommunikatörer, hälsoskyddspersonal, räddnings- och röjningsstyrkor, civila skyddsvakter,
fältartister, informationsbefäl, pionjärsoldater och sjukvårdare.

Ungdomsverksamhet
Vi har även en omfattande ungdomsverksamhet för de mellan 15-20 år. Vi erbjuder kunskap,
gemenskap och utmaningar inom både försvar och krisberedskap. Basen i verksamheten är våra
lokala aktiviteter på helger men vi har även större samlingar vid lov. För ungdomar finns ett stort
antal olika temautbildningar som exempelvis sjukvård, vildmark, språk och armé.

Kursgårdar
Försvarsutbildarna har fem egna kursgårdar från Falsterbo i Skåne till Ånn i Jämtland där stor del av
utbildningsverksamheten genomförs. Kursgårdarna är även öppna för enskilda eller företag och
organisationer. Gemensamt för våra kursgårdar är att de alla ligger i natursköna omgivningar med
närhet till stränder eller skidåkning i fjällen.

Image

Kontaktuppgifter

E-post: info@forsvarsutbildarna.se

Telefon: 08-587 742 00

Hemsida: www.forsvarsutbildarna.se

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.