anslutna förbund & organisationer

Samarbetspartners

MILITÄRRABATT i samarbete med Svenska Soldathemsförbundet & närlingslivet

SVENSKA SOLDATHEMSFÖRBUNDET

Samarbetet med Svenska SoldathemsFörbundet (SSHF) förpliktar och är en trovärdighetsmarkör för Militum Respons som försäljnings- och marknadsföringskanal. Sedan 2008 har svenska Soldathemsförbundet ett uppdrag från Försvarsmakten att stödja veteraner och anhöriga till soldater i utlandstjänst. Soldathemsförbundets Familjestöd är ett centralt åtagande med lokal förankring vid landets soldat- och örlogshem. Det finns för närvarande 17 soldathem runt om i Sverige. Verksamheten skiftar beroende av behov och efterfrågan, men gemensamt för alla soldathem är att de är en naturlig samlings- och träffpunkt för rekryter, personal inom Försvarsmakten och veteraner. På soldathemmen finns personal som möter upp med öppenhet och personlig service.

Image

Veteranförbunden

Militum Respons finansieras genom Partnersavgifter från medverkande rabatt- och förmånsgivare, som förutom att lämna mycket förmånliga rabatter på köp i fysiska och elektroniska butiker, även betalar för den exponering och/eller transaktioner som sker på militum.se, på elektroniska stortavlor på Soldathemmen och i olika utskick .
Av det eventuella överskottet går 10% till veteranorganisationer och deras viktiga arbete.

Image

frivilliga försvarsorganisationer (FFO)

Visste du att det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer i landet?

De är ideella föreningar som regeringen genom en förordning har beslutat är särskilt viktiga för arbetet med krisberedskap och totalförsvar. Frivilliga försvarsorganisationer har funnits i Sverige i mer än 100 år.

Ungefär 350 000 personer är medlemmar i någon frivillig försvarsorganisation. Medlemmarna finns över hela landet. De frivilliga försvarsorganisationerna har olika inriktningar. Men det finns några saker som de har gemensamt. Alla rekryterar och utbildar personer som vid samhällsstörningar och ytterst krig kan stötta myndigheter. Både kommuner, andra civila myndigheter och Försvarsmakten behöver frivilliga som är utbildade för särskilda uppgifter.

Organisationerna informerar också allmänheten om hur totalförsvaret fungerar och varför det är viktigt att hjälpas åt att skydda Sverige.

Ni som tillhör någon av dessa Frivilliga försvarsorganisationer kan självklart bli medlem i Militum Respons. 

Vill du veta mer om dessa Frivilliga försvarsorganisationer eller andra anslutna organisationer? Klicka på respektive organisation nedan för att läsa mer!

Anslutna förbund & organisationer

sverigesveteranfrbund3.jpg

Sveriges Veteranförbund (SVF)

brukshundklubben.jpg
kamratfreningar.jpg

Kamratföreningar (SMKR)

lottakren2.jpg

Svenska Lottakåren (SLK)

svenskablstjrnan2.jpg

Svenska Blå Stjärnan (SBS)

sverof2.jpg
frsvarsutbildarna3.jpg
bilkren1.jpg

Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren)

frivilligamotorcykelkren2.jpg

Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK)

Övriga förbund & organisationer

fallskarmsforbundet-s.jpg

Svenska fallskärmsförbundet (SFF)

sverigescivilfrsvarsfrbund2.jpg

Sveriges Civilförsvarsförbund (SCF)

sjvrnskren2.jpg

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF)

radioorganisationen2.jpg

Frivilliga Radioorganisationen (FRO)

insatsingenjrerna2.jpg

Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR)

svenskapistolskyttefrbundet2.jpg

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)

frivilligaflygkren2.jpg

Frivilliga Flygkåren  (FFK)

frsvaretspersonaltjnstfrbund2.jpg

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)

svenskaskyttesportfrbundet2.jpg

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)

tullverket2.jpg

Tullverket

kustbevakning2.jpg

Kustbevakningen

rddningstjnst2.jpg

Räddningstjänsten

polis2.jpg

Polisen

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.