Militum respons

Förmåner för hjältar

Vi vill hjälpa till att höja statusen för alla människor som verkar för vårt lands skydd och säkerhet. Alla dem som fått samhällets förtroende att göra de svåraste valen och utföra de tuffaste uppgifterna om och när det krävs. För våra hjältar. Vi på Militum Respons gör vårt allra bästa för att bidra med erkänsla för deras insatser.

Image
Image

Historien om Militum Respons

Det hela började 2016 när några Jägare på K3 i Karlsborg tog initiativ till att lansera ett förmånskoncept för personal inom försvaret och de frivilliga försvarsorganisationerna. Man såg framför sig ett förmånskoncept där man kunde handla med bra rabatter och villkor och var övertygade om att många leverantörer och producenter skulle ställa upp just för att man ville ge lite guldkant till alla dem som ytterst försvarade friheten och demokratin. Resultatet blev satsningen MILITÄRRABATT som lanserades 2017 i nära samarbete med Svenska Soldathemsförbundet. En av initiativtagarna från K3 sadlade om och satsade på att utveckla förmånskonceptet på heltid och kunde redan 2019 räkna in nästan 20 000 medlemmar i förmånskonceptet MILITÄRRABATT. En stor anledning till den snabba medlemsutvecklingen har vi att tacka Svenska Soldathemsförbundet för. Svenska Soldathemsförbundet driver Soldathem på 17 förbandsorter runt om i Sverige och är en viktig aktör för personalens trivsel, rekreation och trygghet. Utan stödet och hjälpen från förbundet och alla föreståndare hade inte MILITÄRRABATT kunnat bli en sådan snabb framgång.

Nästa steg i utvecklingen togs i och med namnbytet till Militum Respons. Bakgrunden till namnbytet var att vi ville bredda konceptet till att omfatta det vi kallar Säkerhetspersonal, det vill säga alla som verkar för fred, frihet, lag och ordning. Idén att bredda konceptet även till Polis, Tull, Räddningstjänst och Kustbevakning var helt enkelt att vi fick återkommande förfrågningar och inspel från personer tillhörande dessa organisationer om att man också borde kunna bli medlemmar. Efter närmare eftertanke och analys kändes detta rätt självklart.

Militum Respons har idag en målgrupp som överstiger 450 000 personer, de frivilliga försvarsorganisationerna inräknat. Om du undrar varför vi har ”Respons” i namnet är det för att vi på vårt sätt vill ge en respons till alla dem vi tycker är hjältar i egenskap av det viktiga arbete som man utför. Men också för att vi med delar av det överskott vi genererar vill ge ekonomisk respons till hjälp för krisstöd åt medlemmar som råkat illa ut som följd av direkt eller indirekt tjänsteutövande.     

Samarbete med Veteran- och frivilligorganisationer

Vi stödjer projekt som drivs av veteranorganisationer runt om i landet. Vi uppskattar särskilt samarbetet med Veteranstöd Rapid Reaction (VRR) och Sveriges Veteranförbund som gör viktiga insatser. Flera frivilligorganisationer har ett nära samarbete med oss på Militum Respons där man erbjuder sina medlemmar medlemskap hos oss.

Image

Detta står vi för!

Som företag och med konceptet Militum Respons ska vi uppfattas som skickliga, pålitliga och långsiktiga. Detta ska genomsyra alla kontakter som vi har med kunder, medlemmar, organisationer,  myndigheter och anställda.

Skickliga

Vi är duktiga på att förstå och genomföra affärsmöjligheter som är till gagn för våra medlemmar och Partners. Vi är målfokuserade och ser till att genomföra det vi har föresatt oss att uppnå. Nöjda kunder och medlemmar betyder att vi har gjort det lilla eller stora extra med både kvalitet och kvantitet.

Pålitliga

Våra åtaganden ser vi till att leverera på utsatt tid och med överenskomna resurser. Vi och våra medarbetare är uppriktiga och ärliga gentemot varandra och våra kunder och samarbetspartners. Vi gör inga affärsuppgörelser eller samarbeten som inte bygger på ärliga, ömsesidiga föresatser och intentioner från vår sida.

Långsiktiga

Vi strävar efter nära kontakter med kunder, partners, medlemmar och anställda som leder till ömsesidiga och långsiktiga samarbeten. Vi ser hellre ett långsiktigt värde än ett kortsiktigt, även om värdet i det kortsiktiga kan verka mer fördelaktigt för stunden. Vi vill utveckla Militum Respons att bli en given och uppskattad företeelse i Sverige och i andra länder i vår närhet.

// Militum Respons AB //

Mats OchnoMats RS Belin

porträtt till MR PetraPetra Broberg

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.