Om du redan har en aktiveringskod, registrerar du dig här!. Om du vill ha en aktiveringskod kan du ansöka om en här nedanför. Observera att vi kontrollerar att du uppfyller villkoren för medlemskap om vi känner oss osäkra (i första hand att du är verksam i Försvaret, Polisen, Tull, Kustbevakning, FFO eller är veteran).

Begär aktiveringskod

Notera att det kan ta upp emot 48 timmar innan vi behandlar din ansökan.

Förmåner för hjältar

Vi vill hjälpa till att höja statusen för alla människor som  verkar för vårt lands skydd och säkerhet. Alla dem som fått samhällets förtroende att göra de svåraste valen och utföra de tuffaste uppgifterna om och när det krävs. För våra hjältar.

Historien om MILITUM RESPONS

Från att ha varit ett begränsat initiativ av Jägare på K3 i Karlsborg, är MILITUM idag en viktig plattform för privatinköp, där utvalda leverantörer erbjuder medlemmarna extra bra priser och andra förmåner. Verksamheten har vuxit snabbt och i början på 2017 bestämdes att bolagisera för att möjliggöra ytterligare expansion med anställd personal. MILITUM är ett slutet medlemsforum och för att bli medlem måste man validera sin tillhörighet i någon av ovan nämnda organisationer.

Vi vill särskilt tacka Svenska Soldathemsförbundet, som driver Soldathem på 17 förbandsorter runt om i Sverige, för deras hjälp och goda samarbete. Utan stödet och hjälpen från förbundet och alla föreståndare initialt under lanseringen 2016, hade inte MILITUM kunnat bli en sådan snabb framgång.

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.