Bli partner

Militum Respons är länken mellan företag och organisationer som vill nå en viktig och växande målgrupp

Bli partner

Militum Respons är länken mellan företag och organisationer som vill nå en viktig och växande målgrupp bestående av ca 450 000 aktiva inom vad vi kallar Säkerhetspersonal - försvaret, polisen, tullen, kustbevakningen eller räddningstjänsten. Till försvaret hör även hemvärnsmän, värnpliktiga, veteraner  samt medlemmar i någon av våra frivilliga försvarsorganisationer knutna till Försvarsmakten. Totalt utgör målgruppen 450.000 personer. Detta är en grupp män och kvinnor som befinner sig i sin mest aktiva ålder. Regeringsbeslut 2016 att återinföra värnplikt berör ca 4 000 unga vuxna per år. Inom några år kommer antalet värnpliktiga troligen att fördubblas till ca 10 000 per år.

För att bli medlem i Militum Respons som är kostnadsfritt, behöver man vara anställd i eller knuten till Försvarsmakten. Informationsspridningen av konceptet Militum Respons sker på flera sätt. I första hand via Soldathems Förbundet:s representanter och alla deras Soldathem runt om i landet. Soldathemmen är viktiga och naturliga mötesplatser för Försvarsmaktens personal och ett givet forum att informera om konceptet. För att bli medlem i Militum Respons måste man aktivera medlemskapet med en aktiveringskod som delas ut på Soldathemmen i första hand. Medlemskap kan även ske genom anmälan på militum.se.
Medlemskapet gäller i två år och måste sedan förnyas.

mr-hogvakt-militarrabatt.jpg
mr-hogvakten.jpg

Unikt koncept

Militum Respons-konceptet är unikt med ett förmånskoncept för Säkerhetspersonal i aktiv tjänst. Målgruppen speglar naturligtvis demografi och sociografi i samhället i stort, även om Militum Respons medlemmar med stor sannolikhet är aktivare, sportigare och mer upplevelseintresserade än riksgenomsnittet. Vi är mycket glada att vi med Militum Respons kan ge Sveriges viktigaste yrkesgrupp guldkant på tillvaron genom att samarbeta med ledande leverantörer som på detta sätt får en validerad och köpstark målgrupp.

Samarbete med Soldathemsförbundet

Samarbetet med Svenska SoldathemsFörbundet (SSHF) förpliktar och är en trovärdighetsmarkör för Militum Respons som försäljnings- och marknadsföringskanal. Sedan 2008 har svenska Soldathemsförbundet ett uppdrag från Försvarsmakten att stödja veteraner och anhöriga till soldater i utlandstjänst. Soldathemsförbundets Familjestöd är ett centralt åtagande med lokal förankring vid landets soldat- och örlogshem. Det finns för närvarande 17 soldathem runt om i Sverige. Verksamheten skiftar beroende av behov och efterfrågan, men gemensamt för alla soldathem är att de är en naturlig samlings- och träffpunkt för rekryter, personal inom Försvarsmakten och veteraner. På soldathemmen finns personal som möter upp med öppenhet och personlig service.

svenska-soldathemsfrbundet.jpg
militarrabatt-sverker.jpg

Veteranförbunden

Militum Respons finansieras genom Partnersavgifter från medverkande rabatt- och förmånsgivare, som förutom att lämna mycket förmånliga rabatter på köp i fysiska och elektroniska butiker, även betalar för den exponering och/eller transaktioner som sker på militum.se, på elektroniska stortavlor på Soldathemmen och i olika utskick . Av det eventuella överskottet går 10% till veteranorganisationer och deras viktiga arbete.

Om du vill bli Partner till Militum Respons eller har tips på företag som saknas på militum.se – hör av dig genom att maila oss.

Vill du bli partner? Kontakta oss så berättar vi mer. Mejla oss på info@militum.se.

Kontaktformulär

Vi svarar inom 24 timmar.

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.