Svenska Soldathemsförbundet

svenska soldathemsfrbundet1

Svenska Soldathemsförbundet är en ideell organisation som erbjuder stöd till soldater, veteraner och deras anhöriga. Vi erbjuder samtalsstöd för enskild, par eller familj, samt relationskurser för förbättrad kommunikation i relationen. På våra soldathem runt om i landet erbjuds daglig verksamhet som är öppen för alla att besöka.

Soldathemsförbundets professionella stöd är utformat med hänsyn till de förändrade livsvillkor som möter soldatens familj vid internationell insats.Att anhöriga känner oro över den närståendes insats är inte ovanligt. Behöver Du någon som lyssnar och ger stöd, är du välkommen ringa vår jourtelefon.

Ibland kan det kännas särskilt svårt att prata om, eller förstå varandras enskilda upplevelser. Vi erbjuder rådgivning för par, enskilda och familjer med barn över hela landet.

Vi erbjuder PREP-kurser för er som vill stärka relationen. Kursen innehåller olika teman, och ger er värdefull egentid att prata om vad som är viktigt för just Er. Kursen är viktig för alla er som vill få verktyg för förbättrad kommunikation.

Våra soldathem erbjuder träffplatser nära dig. Där arrangeras aktiviteter och träffar för hela familjen. Det ges också möjlighet att knyta kontakt med andra i en liknande situation.

Sedan 2008 har svenska Soldathemsförbundet ett uppdrag, att genom ekonomiskt stöd från Försvarsmakten, stödja veteraner och anhöriga till soldater i utlandstjänst. Soldathemsförbundets Familjestöd är ett centralt åtagande med lokal förankring vid landets soldat- och örlogshem.

Vi verkar också för nordiskt samarbete och internationella kontakter.

Vårt kansli ligger vid korsningen Erstagatan, Folkungagatan, besöksadress Folkungagatan 129. Välkommen!

http://www.soldathem.org

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.