AUTOMOBILKÅRERNAS RIKSFÖRBUND

Anslutna förbund & organisationer

Samarbetspartners

MILITÄRRABATT i samarbete med Svenska Soldathemsförbundet & närlingslivet

Image

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund  (FAK)

FAK är en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation. De har ett brett kontaktnät och samverkar med andra organisationer, myndigheter och företag. MSB -Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som med krav och underlag från Svenska Kraftnät och Trafikverket, bekostar våra utbildningar. Med NTF - Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande -har de utbyte i trafiksäkerhetsfrågor. Där är de också medlem. 

Med Sveriges Åkeriföretag har de ett nära samarbete. Många av deras medlemmar är ju också aktiva åkeriföretagare. Med deras systerorganisation Bilkåren har de gemensamma kurser.

Image

Kontaktuppgifter

E-post: riks@fak.se

Telefon: 076-886 46 46 

Hemsida: www.fak.se

Våra partners

Militum Respons – Förmåner & rabatter för Säkerhetspersonal. Försvaret*, Polisen, Kustbevakning,
Tull & Räddningstjänst
* Inklusive medlemmar i Frivilliga Försvarsorganisationer

MILITUM APPEN

militarrabatt vitlogga
© 2021 MILITUM RESPONS. All Rights Reserved.